Jeolojik ve jeoteknik etütler için Çomu ile Çanakkale Belediyesi Protokol imzaladı

Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Öğretim Elemanları arasında Karacaören köyü sınırları imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerinin yaptırılması ile ilgili protokol başkanlık makamında düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, Çanakkale’de güvenli yerleşimin oluşabilmesi için ÇOMÜ ile birlikte ortak proje geliştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Temellerin mevcut zeminlere uygunluğu, temel çeşitlerinin ya da zemin iyileştirmelerinin, o zeminlere uygun olup olmadığının tespiti depremsellik açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla biz de bu konuda üniversitemiz ile bize uzun yıllar hem veri, hem imar, hem de ruhsat çalışmalarında temel teşkil edecek bir çalışma sürdüreceğiz. Karacaören bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmalar en kısa sürede başlayacak” dedi.

ÇOMÜ adına imza törenine katılan Rektör Sedat LAÇİNER ise “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri öğretim elemanları tarafından, Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karacaören bölgesinde yaklaşık 500 Ha’lık alanın detaylı bir zemin araştırması yapılarak, bölgenin 2002 yılında yapılmış olan imar planına esas jeolojik etütlerini revize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çanakkale Belediyesi ile ÇOMÜ arasında imzalanan protokol sonrası gerçekleştirilecek çalışmalar ile;

Belediyemizce yapılan plan revizyonu ya da ilave planlarda yapılmış olan zemin etüt haritalarından faydalanılarak çeşitli değerlendirmeler yapılabilecek. Risk taşıyan bölgelerin tespiti sağlanacak ve gerekirse plan revizyonları yapılabilecek, İmar plan tadilatı taleplerinin değerlendirilmesi sırasında yapının bulunduğu zemin koşulları da göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılabilecek. Parsel bazında yapılan zemin etüt kontrollerinin daha sağlıklı yapılması sağlanacak ve kontroller için bir dayanak noktası olarak kullanılabilecek. İmar durumu belgelerinde parselin bulunduğu bölge ile ilgili genel bilgiler verilebileceği için yapılacak yapıların projelendirme aşamalarının daha doğru olması sağlanacak. Bölge, mahalle ve ada bazında kat yüksekliklerinin belirlenmesi aşamasında zemine göre değerlendirmeler yapılabilecektir.

Geçte olsa zararın neresinden dönülse kardır. Karacaören Ovasının çok büyük bir bölümü, genelde çukurda kalan bölümü yapılaştı. Zemin bozukta olsa güçlüde olsa 2002 yılında yapılan etütlere ve mevcut yasalar çerçevesinde büyük çoğunluğu kooperatifler olmak üzere çok yüksek katlara müsaade edildi. Bilindiği üzere Çanakkale 2002 yılından önce ikinci derece deprem yönetmeliğine tabi iken, yapıların çok büyük çoğunluğu ikinci derece deprem yönetmeliğine göre yapılmıştı. 2002 yılından itibaren yeni deprem yönetmeliği ile birinci derece deprem yönetmeliğine tabi tutulmuştu.

This entry was posted in Genel and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *