Comu den Hamit Palabıyık Savunması

Hamit Palabıyık’ın Çanakkalede yaşayan insanlar konusunda yapmış olduğu patavatsız değerlendirmelerden sonra gelen tepkiler üzerine Çomuden açıklama değilde, Hamit Palabıyık’ı koruma ve kollama görevini yerine getirdi. Açıklamalar aşağıdaki gibi olup Comu web sitesinden alınmıştır.

Bu açıklamalar gösteriyorki Rektörlük bol sayıda olan öğretim görevlilerine benim yerime siz ateş edin diyecek, bir başka konuda gene böyle gereksiz tartışma ortamları yaratılacak.

Öyle Görünüyorki bu ateş kolay kolay söndürülemeyecek.

1. ÇOMÜ bir üniversitedir ve üniversiteler bünyelerinde çalışan akademisyenleri sansürleme kurulları değillerdir,

2. Akademisyenlerin görüşleri, özellikle de kendi uzmanlık alanlarındaki görüşleri sadece kendilerini bağlar, Üniversitemize düşen bu görüşlere karışmak, onları yönlendirmek veya kamuoyu ile paylaşılmaması için bilim insanlarını uyarmak değil, tam hürriyet zeminini sağlamak ve sürdürülebilir kılmaktır,

3. Üniversite yönetimleri ile akademisyenler arasındaki ilişki diğer devlet kurumlarındaki amir-memur ilişkisinin çok dışında bir ilişkidir,

4. Üniversite yönetimi yöneticilerinin siyasi görüşlerinden ve hayat felsefelerinden bağımsız olarak tüm çalışanlarına eşit mesafededir,

5. Üniversiteler siyaset bilimi de dâhil pek çok sosyal bilimin yapıldığı yerler olmalarına karşın kurum olarak siyaset yapmazlar, ÇOMÜ de bu temel ilkeye özel bir önem vermektedir,

6. ÇOMÜ akademisyenleri Çanakkale’de, Türkiye’de ve tüm dünyada indeksli dergilerde alanlarında yüzlerce makale yayınlamakta, her yıl bu makaleler indeksli dergilerde binden fazla atıf almaktadır. ÇOMÜ akademisyenleri zaman zaman popüler yayınlarda da görüşlerini beyan etmektedirler. Bir akademisyen için görüşlerini açıklamak sadece bir hak değil, aynı zamanda bir görevdir de. Akademisyenler bu açıklamalarında isabet kaydedebilecekleri gibi, isabetsiz yorumlarda da bulunabilirler. Akademisyenlerin yanlış, hatalı veya eksik görüş beyan etmeleri onların akademik özgürlükleri içinde değerlendirilebilir ve ancak diğer akademisyenler ve ilgili kamuoyunca bu açıklamaların kritiği yapılabilir,

7. Üniversite yönetimleri beğensin ya da beğenmesin akademisyenlerin açıklamalarını kısıtlamamalıdır, bu konularda yorum yapmaktan kaçınmalıdır ve ifade özgürlüğünün sınırlandırıcısı değil, tam tersine teşvik edicisi ve garantörü olmalıdır,

8. Bu bağlamda akademisyenlerimizin görüşleri kurum politikalarını temsil etmediği sürece, yasalar ve evrensel insan hakları ilkeleri ile çelişmediği sürece Üniversite yönetimimizi hem bağlamaz, hem de ilgilendirmez,

9. ÇOMÜ, içeriği ne olursa olsun akademisyenlerinin toplumsal sorunlarla ilgilenmesini teşvik eder ve akademik özgürlüklerinin arkasında durur,

10. Bilim insanlarının açıklamalarını beğenmeyen kişilerin Üniversite yönetiminden açıklama beklemeleri, görüş sahiplerinin görevden alınmasını, susturulmasını vs. talep etmesi doğru davranışlar olmadığı gibi, bu tür talepler eleştiri sınırlarını da aşmakta ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal etmektedir,

11. Görüşleri ne kadar keskin olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun bilim insanlarının bile görüşlerini açıklayamadığı ülkelerde diğer vatandaşlar en doğal görüşleri dahi dillendirmekten çekinecektir,

12. Sırf görüşlerini beyan etmesi nedeniyle bilim insanlarının susturulması için savcıların göreve çağrılması, o bilim insanının toplumsal linç yöntemleri ile susturulmaya çalışılması da ifade özgürlüğü ve akademik özgürlükler açısından düşündürücüdür,

13. Üniversite kültürünü özümseyememiş bazı kişi ve grupların her ÇOMÜ öğretim üyesinin açıklamasında kurumsal çıkarımlarda bulunması da yanlıştır. ÇOMÜ bilim insanları vesayet altında küçük çocuklar değillerdir. Bu bağlamda görüşü ne olursa olsun her ÇOMÜ’lü görüşlerini açıklamada özgürdür,

14. Ayrıca iyi niyetli ve samimi yanlış anlamalara ek olarak, Üniversitemiz bilim insanlarının bireysel açıklamalarını istismar etmek suretiyle Üniversitemizi yerel siyasette malzeme yapma çabaları da hem yanlış, hem de tehlikeli bir oyundur. Bu girişimler hem bu oyunu oynayanlara, hem de Çanakkale’ye bir şey kazandırmaz, tam tersine telafisi güç zararlar verir,

15. ÇOMÜ pırıl pırıl bir bilim, araştırma ve eğitim kurumudur ve bu özellikleriyle barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin şehrine, ecdadın emaneti mukaddes Çanakkalemize en çok yakışan kurumların başında gelmektedir.

Kamuoyunun dikkatine arz ederiz.

 

Saygılarımızla

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü

This entry was posted in Genel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *