Çanakkale’nin Tarihi Yapıları

Çanakkale şehrinin var olma sebebi, şehrin ilk yerleşim yeri olan Çanakkale boğazının
kenarındaki Kala-i Sultaniye, yani şimdiki adıyla Çimenlik Kalesi’dir. Yedinci Osmanlı
padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından 1462 yılında yaptırmış olduğu bu kale, şehrin ve yanı zamanda ülkenin taşınmaz kültür varlıkları arasındadır. Dini yapılar olarak, yine Fatih Sultan Mehmet tarafından aynı yıl yaptırılmış olan Fatih Camii, 1867 yılında Biga sancağı mutasarrıfı Arap İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış olan Kurşunlu Camii, 1891 yılında Sultan Abdülhamid zamanında yaptırılmış olan Tıflı Camii, 1871 yılında inşa edildiği tahmin edilen Kayserili Ahmet Paşa Camii gibi camilerin yanında 1873 yılında inşa eidlmiş bir Ermeni Kilisesi ve bir Sinagog bulunmaktadır. Bunun yanında pek çok çarşısı, hanı, hamamı, tarihi okul ve binaları, müzeleri bulunan Çanakkale şehri, ülkenin tarihi dokusunu en iyi yansıtan ve koruyan illerimizden sadece birisidir.

This entry was posted in Genel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *