Çanakkale’nin Ezine İlçesi

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİ
Coğrafi Yapısı:
Ezine İlçesi Çanakkale İline bağlıdır. Çanakkale İzmir karayolu içinden
geçer. Çanakkale’ye 42 m uzaklıktadır. Doğuda Bayramiç, batıda Ege Denizi,
güneyinde Ayvacık ilçesi ,kuzeyde Çanakkale ili ile çevrilidir.
Ezine ve çevresi ikinci zamanda (mezozoik çağda) meydana gelmiştir. Bunun en
büyük kanıtları bölgede çıkarılan kireç taşı, kurşun,demir ve mermer gibi maden
alanlarının jeolojik yapılarıdır. Ezine ve çevresi aynı zamanda oldukça büyük
bir volkanik kütle üzerindedir.
Ezine, düzlük(ova) bir alan üzerinde kurulmuştur. Bu geniş ovanın batısı ,
kuzeyi ve güneyi alçak tepelerle çevrilidir. Bu tepelerin en yüksekleri Zambak
Tepe ve Çığrı Tepeleridir. İlçe sınırları içerisinde Ezine ovasının dışında
Üsküfçü, Kestanbol, Kızılköy ve Mahmudiye ovaları vardır. Ovalarının hepsi
sulanabilir arazilerdir. İlçenin en büyük ve önemli akarsuyu Menderes Çayıdır.
Menderes Çayı Kaz Dağlarının kuzey yamaçlarından doğarak gelir.Ezine ovasını
suladıktan sonra ilçenin kuzey-batı istikametinde Çanakkale Boğazı’na dökülür.
Akçin Çayı ise Ezine’nin içerisinden geçerek Menderes Çayı ile birleşir. İlçe
sınırları içindeki Şeytan Deresi, Kocalaş Deresi, Andık Deresi, Koca Tepe
Deresi,Uzunalık Deresi ve Çatak Deresi Menderes Çayı ile birleşir.
Bu arada son yıllarda yapılan Kemallı ve Bahçeli Göletleri tarım arazilerinin
sulanmasına yardımcı olmaktadır.
İlçede genelde Akdeniz ikliminin bitkisi olan maki görülmekle beraber batısı ve
kuzey-batısı ormanlarla kaplıdır. İlçe ormanlarının asıl türü kızıl çamdır. Ağaç
türlerinden ise meşe,ardıç, akçakesme ve karayemiş çeşitleri görülür. Bu arada
sahil kesiminde geniş alanlar zeytin ağaçları ile kaplıdır.
Ezine , Marmara ve Ege Bölgelerinin geçiş alanındadır. Bu bakımdan iki bölgede
görülen iklim özellikleri Ezine’ ye yansır. Yazları sıcak ve kurak , kıları ise
ılık ve yağışlıdır.
Yağışlar genellikle yağmur halindedir. Kış bitiminde de sıkça kırağı yağar. Kış
aylarında zaman zaman kısa sürelerle kar yağar. Son yıllarda ekolojik denge
bozukluğundan mevsim içinde mevsim normallerinin dışında hava şartları da
görülmektedir. Yapılan meteorolojik gözlemlere göre en soğuk ay ocak ve şubat
ayları olup en soğuk ay ortalaması -4 ila -5 derecedir. En sıcak ay ise temmuz
ve ağustos ayları olup en sıcak ay ortalaması 25 ila 35 derece arasındadır.
Yıllık yağış bakımından en yağışlı aylar Kasım,Aralık,Mart ve Nisan aylarıdır.
Ortalama yağış miktarı yılda 626 mm’ dir. En yağışsız aylar ise Temmuz ve
Ağustos aylarıdır.
Ezine yerleşim yeri bakımından etrafı tepelerle çevrili bir konumda olduğundan
nem ortalaması oldukça yüksektir.
Ezine, tarihi dokusuyla Ege denizine olan bağlantısı ve şifalı yer altı suları
ile pek çok doğal ve görsel zenginliği bünyesinde barındıran nadir
ilçelerimizden birisidir. Çanakkale iline bağlı olan Ezine ilçesi doğuda
mitolojik efsanelere konu olan İda dağı bugünkü adıyla Kazdağı, batıda Ege
denizi, güneyde Ayvacık ilçesi, kuzeyde Çanakkale ili ile çevrilidir. Ezine ve
çevresi 2.mezozoik çağda meydana gelmiştir. İlçe düzlük bir alan üzerinde
kurulmuştur. Kazdağlarının kuzeyinden doğup, ilçenin ovasından geçip Çanakkale
boğazına dökülen Menderes çayı ve ilçeyi ikiye ayıran Akçin çayı zengin bir
topografya oluşturmaktadır.
ABDURRAHMAN CAMİİ : Cami Orhangazi döneminde M.1310 yılında yapılmıştır.Kurucusu
Abdurrahman Bey ‘dir.Camii halk arasında ise Ulu camii olarak söylenir.
SEFERŞAH CAMİİ : Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılmıştır.Camii ilçenin
merkezinde küçük bir mescittir.Caminin avlusunda Seferşah Bey’in temsili kabri
bulunmaktadır.
ZEYTİNLİ CAMİİ : İlçenin içindeki köprünün batısındadır.Hicri 1970 yılında inşa
edilmiştir.Kurucusu Kethüd Mehmet Efendi ‘dir.
SEFERŞAH HAMAMI : Ezine içinde köprübaşında büyük bir çifte hamamdır.Geniş kubbeli soğukluk küçük bir ılıklık ve halbet bölümlerinden oluşmaktadır.8 köşeli
göbek taşının çevresinde 3 eyvan ve 2 halbet vardır.
AHİ YUNUS TÜRBESİ : Türbedeki üç sandukadan birisi Ahi Yunus’a diğer ikisi onun
kardeşlerine ait olduğu ifade edilmektedir. Türbe 1324 yılında Gazi Süleyman
Paşa tarafından yaptırılmış olup, ahşap ve kiremit örtülü ve geniş pencereli bir
yapıdır. Kasabanın fatihi gözüyle bakılır. Türbenin bugünkü hali yakın zaman
mimarisidir.
EREN DEDE : Ezine ‘nin güneyinde yer alan adını verdiği tepenin üzerinde
bulunmaktadır.Kimliği hakkında bilgi yoktur.Her yıl Nisan ayının 3. Pazarında
yapılan ziyaretler geleneksel hale gelmiştir.
KEMALLI KÖYÜ CAMİİ : 14.yy ‘da 1.Murat döneminde yapılmıştır.Tek kubbeli ana
mekan ve çapraz tonozlu revaktan oluşmaktadır.
KEMALLI HAMAMI : Bölgenin en eski Osmanlı hamamıdır.Kemallı köyünde inşa edilen
hamam soğukluk,ılıklık ve iki halbet bölümlerinden oluşan küçük bir yapıdır.
ASLAN BEY TÜRBESİ : Kemallı köyünde caminin kuzeyindedir.1383 yılında Selçuklu
dönemi üslubunda yapılmıştır.
NEANDREİA : Neandreia kalesi Ezine ,Mahmudiye ovalarını ve sahile tam manasıyla
hakim bir yerde inşa edilmiştir.630000M2’ lik bir alanı kaplayan yerleşim
yerinin surları ve kuleleri çok ilginçtir.Kulelerin bir kısmı M.Ö.5. YY da bir
kısmı da M.Ö.4.YY da yapılmıştır.Döneminin en önemli kalelerindendir.Tapınağın
güney doğusunda Apollon’un bir heykelinin bulunduğu yazılı kaynaklar ile
bildirilmektedir.
ALEXSANDREİA TROAS : Alexsandreia Troas kenti M.Ö.310 yılında Antigonos
tarafından kurulmuştur.Bir süre sonra Avrupa ve Asya kıtaları arasında kavşak
noktası olan Hellespont ‘a yakın konumu nedeniyle Truva ‘nın eski konumunu
almıştır.İyi korunmuş limanından dolayı deniz yollarının kontrolünü ele
geçirmiştir.Bundan öte kent ekonomik tarım ve toprağın doğal zenginliği ile de
güçlenmiştir.Kentin ikinci kez canlanışı Roma İmparatoru Augustos tarafından
gerçekleştirilmiştir.Koloninin burada kurulmasının nedenlerinden biri de
Sezar’ın Alexsandreia Troas’ın başkent olabileceğini düşünmesidir.Buna benzer
bir fikir Büyük Konstantin’in de aklından geçmiştir.Ancak daha sonra Bizansın
başkentinin Konstantinopel olmasına karar verilmiştir.Kentin 19.YY’a kadar Eski
İstanbul adını taşıması bu düşüncenin olası bir mirasıdır.Alexsandreia Troas
erken Hristiyanlık döneminde önemli bir rol oynamıştır.Havari Poulus kenti iki
kez ziyaret etmiş ve Avrupa’ya Hristiyanlık dinini ilan etmeye karar
vermiştir.Halen hamamı ,sarayı ,limanı ,çarşısından kalıntılar
bulunmaktadır.Dünya turizmi açısından ve Hristiyanlığın başlangıç noktası
olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır.
KAPLICALAR : Antigon zamanında kullanılmıştır.Rivayetlere göre İsa Peygamber’in
havarilerinden Saint Paul buraya gelip bir ölüyü kaplıcaya sokmak suretiyle
diriltmiştir.Kaplıcada sertlik derecesi 0 olan bir içme suyu vardır.Konaklama
için otel , lokanta ve ayrıca kür için banyo ile havuzlar vardır.Yapılan
analizlere göre 1 lt suda antyonlar olarak 2681 mg-klor,32 mg-sülfat,3
mg-nitrat,336 mg-hidro karbon ve kanyonlar olarak 2396 mg-sodyum,624 mg
kalsiyum,22 mg magnezyum bulunmaktadır.Kaplıca suyunun sıcaklığı 54-75 derece
arasında değişmektedir.Kaplıca kadın fenasül hastalıklarına ,cilt hastalıklarına
,romatizma ,siyatik gibi hastalılara iyi gelmekte bağırsak parazitleri için
tedavi edici nitelik taşımaktadır.
TAVAKLI SAHİLLERİ : Oksijen dolu ormanları ,tertemiz denizi ve doğasıyla turizme
kucak açan cennet bir köşedir tavaklı sahilleri.Yıllar boyunca medeniyetlerin
beşiği olmuştur.Her türlü deniz sporlarının yapılabileceği bir mekan olan
tavaklı sahillerinin aynı zamanda bünyesindeki ormanlarda da her türlü sporu
yapmak mümkündür.
DALYAN KOYU : Ormanla denizin ,geçmişle geleceğin buluştuğu Dalyan koyu
keşfedilmemiş bir doğa harikasıdır.Bereketli denizinden çıkan ürünleriyle
,radyoaktif sahiliyle geçmişten buyana bir liman şehri olması itibariyle önemli
bir koydur.
EZİNENİN KÖYLERİ:Akçakeçili, Akköy, Aladağ, Arasanlı, Alemşah, Bahçeli, Balıklı, Belen, Bozalan, Bozeli, Bozköy, Çamköy,
Çamlıca, Çamoba, Çarıksız, Çetmi, Çınarköy, Dalyan, Derbentbaşı, Güllüce,
Hisaralan, Karadağ, Karagömlek, Kayacık, Kemallı, Kızılköy, Kızıltepe, Koçali,
Köprübaşı, Körüktaşı, Köseler, Kumburun, Mecidiye, Pazarköy, Pınarbaşı,
Sarısöğüt, Üvecik, Yeniköy, Gökçebayır, Üvecik
This entry was posted in Genel and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *