Çanakkale Vakıflar İşhanı

Bilindiği üzere Çanakkale Vakıflar işhanının Yıkılması ve Kente kazandırılması için Çanakkale Belediye’sinin girişimleri uzun zamandır sürüyor. Daha Önce Vakıflar işhanının bitişiğinde yer alan Altında Etibank’ın ve Çanakkale’lilerin büyük çoğunluğunun düğünün yapıldığı, Belediye düğün salonu yıkılmıştı. Benim şahsi düşünceme göre, o ada eski tarihi tekel binasına kadar yıkılmalı, halkın istifadesine kazandırılmalıdır.

Gene daha önceki Belediye Başkanlarının yanlış tutumu nedeniyle, inşaat ruhsatı verdikleri, iskele meydanı, Anafartalar oteli, Polis Evi, ve o sırada ne kadar bida varsa yıkılarak halkın istifadesine sunulmalıdır.

Çanakkale Belediyesinin Vakıf işhanı hakkındaki açıklamaları aşağıdaki şekilde.

Çanakkale Belediyesi olarak kentin giriş kapısı niteliğinde ki alanlarda, özellikle halkımızın ve misafirlerimizin yoğun kullandığı Kordon bölgesinde titiz çalışmalar yürütüyor, kentimizin siluetini oluşturan sahil şeridinde bulunan alanların üst yapı, cephe görüntüleri, nitelikli alan kazanımı konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bunun en somut ve geçerli örneği de uzun yıllardır yaptığımız girişimlere rağmen bir adım ileri gidilememiş olan Anafartalar Oteli konusunda ki inancımızı yitirip, sözünü verdiğimiz yatırım için ciddi mesafe kaydettiğimiz bir süreçte, kentin bu alana ihtiyacı konusunda ki çağrılara kulak verip gereğini yerine getirmiş olmamızdır.

Kentin en güzel, en değerli alanlarından İskele’de, kasvetli bir görünüme, teknik olarak güvensiz bir donanıma sahip Vakıflar İş Hanı için de aynı inadımız yıllardır süregelmektedir. Uzun yıllar resmi bazı kurumların kullandığı, şu anki mevcut durumu itibarı ile de kullanıcıları için çok da elzem bir yapı olmayan bu binanın yıkılması ve bir an önce kamusal alana dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Yaklaşık 6 ay önce, Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekillerimiz ile Ankara’da Vakıflar Genel Müdürüne Çanakkale’de ki yapının akıbeti ile ilgili bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette kısa zamanda Genel Müdürlükten bir yetkilinin Çanakkale’ye gönderilip konuyla ilgili bir çalışma yapacağı, bu çalışma sonucuna göre de sürecin planlanacağı belirtildi. Yalnız aradan geçen bu altı aylık süreç zarfında konu ile ilgili bir yetkili henüz kentimize gelmemiştir, dolayısıyla beklenen çalışma başlatılamamıştır.

Çanakkale Belediyesince Vakıflar İş Hanı binası ile ilgili yürüttüğümüz işlemler kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere aşağıda sunulmuştur;

– 08.04.2009 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne binalarının depreme dayanıklılığının kontrol ettirilmesi ve güçlendirme projesi yapılarak Belediye’ye müracaat edilmesini ifade eden yazı yazılmıştır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünden yazıya karşılık hiç bir yanıt alınamamıştır.

– 13.06.2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne mülkiyetlerindeki 474 ada 7 parsel ve Belediye mülkiyetindeki parselin birlikte değerlendirilerek bir bütünlük oluşturacak şekilde projelendirilmesi için görüş, öneri ve yöntemlerin incelenmesi konusunda bir yazı yazılmıştır.

– 08.10.2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 474 ada, 7 parselin Koruma Amaçlı İmar Planında kaldığı ve hazırlanacak projelerin zemin kat aynı kalmak suretiyle, en üst kat Gümrük Binasının gabarisini geçmeyecek (3 kat, Hmax 12,50) teraslı çekme kat şeklinde kullanılabileceği hakkında bilgi verilmiştir.

– 14.04.2011 tarihli yazımızda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait mevcut binanın yıkılarak, bu arsaya komşu mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait 474 ada 2 parsel ve 474 ada 1 parseldeki alanın birlikte değerlendirilmesi amacıyla Belediyemizce hazırlatılan üç parselin “En Etkin ve Verimli Kullanım Analiz Raporu” Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Belediyemizce hazırlatılan parsellerin “En Etkin ve Verimli Kullanım Analiz Raporu” nda alanın “Turizm Ticaret Alanı” olarak kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Belirtilen fonksiyon çerçevesinde taşınmazların birlikte projelendirilmesi ve daha sonra da birlikte işletilebilmesi için, daha önce belirtildiği gibi bugün kü gelirlerinin Belediyemizce garantilenerek gerekli çalışmanın yürütülmesi için yapılacak değerlendirmenin bildirilmesi istendiği halde, bugüne dek Vakıflar Genel Müdürlüğünden herhangi bir cevap alınamamıştır.

Çanakkale Belediyesinin kente kazandırılması için inatla üzerinde durduğu söz konusu alan hakkında kentin resmi-sivil tüm dinamiklerinin aynı istek ve kararlılıkta olmasını ve kentimizin değerli milletvekillerinin Ankara’da bu konunun takipçisi olmalarını temenni ediyoruz.

This entry was posted in Genel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Çanakkale Vakıflar İşhanı

  1. hacı mustafa says:

    canakkale yalı caddesinde cok tehlikeli vakıflar binaları var resmen insanlar icin tehlike sacıyor umarım birilerine bir sey olmadan onlemini alırsınız ama birilerinin basına bir sey gelirse cevap veremessiniz insallah bu yazımı dikkate alırsınız saygılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *