Çanakkale Türküsü

Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri de Çanakkale cephelerinde gerçekleşen destansı savaştır. Büyük yetersizlik içinde verdiği bu amansız mücadelede, bağımsızlığı için gerektiğinde bir çok şey yapabileceğini bütün Dünyaya bir kez daha anlatmıştır. Birinci Dünya Savaşı İtilaf Devletleri dediğimiz İngiltere, Fransa ve Rusya ile, İttifak Devletleri dediğimiz Almanya, Avusturya ve İtalya’nın irbirlerine karşı diş bilemeleri ile başlar. Almanya’ya saldırabilmesi için Rusya’nın oldukça fazla mühimmata ihtiyacı vardı. Bunun için Boğazlar yoluyla Rusya’nın İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle birleşmesi lazımdı. Oysa ki Osmanlı Devletinin harbe girmesinin ardından Çanakkale boğazını geçmek için Osmanlı Devletine Çanakkale’de cephe açmaları gerekti. İtilaf Devletlerine ait bir gemi filosu 18 Mart 1915′te Çanakkale Boğazı’nı geçmeye kalkıştı. Burada kahramanca çarpışan Türk birlikleri karşısında çok büyük kayıplar vererek geri çekildi. Bu sefer Gelibolu yarımadasının farklı yerlerine kuvvetler çıkararak karadan İstanbul’a saldırmayı denediler. Ne yazık ki yapılan çokca hücumlar Türk süngüsü karşısında eriyip gidiyordu. Yüzbinlerce şehit verdiğimiz bu savaşın bütün Anadolu’da heyecan uyandırması, bu savaşa doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden hasılı yurdun dört bucağından gönüllü asker gitmesindendir.

This entry was posted in Genel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *