Çanakkale Kent meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi

kentsel-tasarim

KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLENMESİ

Çanakkale Belediyesi, Yeşil Yerel Yönetim ve Hizmet Binası Proje Yarışması’nın ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önderliğinde hayata geçirilecek Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’na ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Kent Meydanı ve çevresini Çanakkale’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacını taşıyan yarışma; Çanakkale Belediyesi’nce 1/2000 ölçekli plan sınırları belirlenmiş alanda ve 32L4A pafta 474 Ada 12 nolu Parsel ve eski 174 Ada 5 nolu parsel ile Kent (İskele) Meydanı alanını kapsamaktadır.

Çevre Düzenleme “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması ile, Çanakkale’nin gelecek vizyonuna paralel olarak, mekansal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel açık mekan olma özelliği taşıyan, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik tasarım çözümleri ile koruma-kullanım dengesini gözetecek biçimde işlevlendirilmiş, Çanakkale’ye özgü değerleri yansıtacak nitelikte ve özgün kimlikli açık mekanlar oluşturularak, sahilin kentle ve kentli ile bütünleştirilmesi ve kent yaşamına kazandırılması hedeflenmektedir.

Untitled

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’na ilişkin gelen soruların cevaplandırılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıya Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Z.Özleyiş ÇETİN ve yarışma ekibinin yanı sıra Jüri Üyeleri Mimar Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK ( Jüri Başkanı ), Mimar Şehir Plancısı Prof. Dr Emre AYSU,  Mimar Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL, Peyzaj Mimarı Yrd. Doç. Dr. Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Mimar Ferda ORAL katılarak proje yarışmasına ilişkin gelen soruları değerlendirerek cevaplandırmışlardır.

This entry was posted in Çanakkale, Genel and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *