Çanakkale Kaz Dağlarındaki Altın Arayıcılarını Engelleme Çalışmalarına Devam

Kaz dağlarındaki Altın arayıcılarının doğayı tahrip etmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında Kazdağlarında yürütülen metalik madencilik faaliyetleri hakkında Çevre Platformunca geniş içerikli bir sunum gerçekleştirilmiş ve Belediye Meclisince, ÇED raporları hakkında yargı süreci tamamlanana dek ilgili firmalara Gayri Sıhhi Müessese İşletme Ruhsatı verilmemesi yönünde Valilik Makamına başvurulması konusunda oybirliği ile karar alınmıştı. 23 Temmuz 2012 Pazartesi günü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, CHP Grup Başkan Vekili Muzaffer ÖZGEN, AK Parti Grup Başkan Vekili Cumhur Kabasakal ve MHP Meclis Üyesi Burak Ünal ile birlikte Çanakkale Valisi Sayın Güngör Azim TUNA’yı makamında ziyaret ederek konuyla ilgili dilekçelerini ve ilgili meclis kararını sundular.

 

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü

SAYI    :M.17.2.ÇAN.0.01.310.07/478-8203                                                        23/07/2012 KONU:  Ruhsat  hak.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NE

Kazdağı ve yöresinde son yıllarda yoğunlaşan altın madenciliği faaliyetleri ile ilgili olarak Çanakkale Belediyesi, Kent Konseyi Çevre Meclisi, Çanakkale Çevre Platformu ve Tabip Odası Çevre Komisyonu yürütülen çalışmaların olumsuzlukları ve Kazdağlarının korunarak madenciler tarafından tahrip edilmemesi yönünde yoğun çabalar sarfetmektedir. Yörede yaşayan ve tarımsal faaliyetler sürdüren kullanma ve içme suları tehlike altında olan köylü hemşerilerimiz bu konudaki duyarlılıklarını her platformda dile getirmekte, kurumumuzdan bu tehlikeli gidişin durdurulması için yardım istemektedirler. ÇED süreçlerinin yasaların uygun gördüğü şekilde değil, oldu bittiye getirilerek halkın katılımı sağlanmadan yapıldığı iddiaları, ÇED raporlarının iptali istemiyle ilgililer tarafından yargıya taşınmıştır. Bu süreçte Çanakkale Belediye Meclisi de 03.07.2012 tarih ve 2012/139 sayılı karar ile yargıya yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar ilgili firmalara gayri sıhhi müessese ruhsatı verilmemesi konusunda Valilik Makamına başvurulması kararını oy birliği ile almıştır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ülgür GÖKHAN Belediye Başkanı

This entry was posted in Genel and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *