Çanakkale Kanalizasyon Sorunu

canakkale-kanalizasyon

Çanakkale’de bir yerel gazetede kanalizasyon atıklarının vidanjörler vasıtasıyla denize atılması, çevre sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle vatandaşların tekpisine yol açtığı gerekçesiyle yer alan habere Belediye’den açıklama geldi.

Yerel gazetenin haberi yerinde ve doğru bir haber olup, halkın sağlığı her şeyin önünde gelmektedir. Sebebi her ne olursa olsun, Çanakkale’de kanalizasyon sorunu en kısa zamanda halledilmesi gereken bir problemdir. 1979 yılından bu yana bu iş bir şekilde halledememesinin sebepleri vatandaşı çok fazla ilgilendirmiyor. Vatandaş sağlığını tehtid eden, çevre kirliliğine, pis kokuların yayılmasına yol açan sebeplerin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor. Çanakkale Belediyesi’nin açıklaması şu şekilde;

17/05/2013 tarihli bir yerel gazetede çıkan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kentimizin kanalizasyon sistemi evsel atık su üreten ev-işyeri niteliğindeki binalardan suyun toplanması, belirli terfi merkezleri vasıtası ile denize derin deşarjı ilkesine dayanmaktadır. Bu sistem 1979 yılında İller Bankası tarafından yaptırılmış olup, Belediyemize işletilmek üzere devredilmiştir. Yıllar içinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ilaveler ve revizyonlar ile iyileştirmeler yapılmaktadır.

2012 yılında Belediyemiz tarafından Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına başlanmış olup, inşaatın %70’i tamamlanmıştır. Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması ile mevcut işleyiş tamamen değişecek olup, tesise gelen atık su, aktif çamur yöntemiyle arıtılmak sureti ile bertaraf edilecektir.

Mevcut durumda ise kanalizasyon şebekesi bulunmayan Güzelyalı ve Dardanos mücavir alanlarımızda bulunan fosseptikler vidanjör ile çekilerek şehir yerleşim alanlarından uzak, ancak şebeke açısından en uygun hattan deşarj edilmektedir. Atık su arıtma tesisinin işletmeye alınmasından sonra vidanjör ile çekilen atık sular da arıtma tesisine boşaltılarak bertaraf edilecektir.

Güzelyalı Köyü ve Dardanos Mevkiinde Kanalizasyon Şebekesi planları İller Bankası tarafından hazırlatılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi proje ihalesi de 17/05/2013 bugün yapılmaktadır. Her iki projenin de onaylarının ardından inşaatlarına başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

This entry was posted in Çanakkale, Genel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *