Çanakkale Çimenlik Kalesi En Son Görseller

Çanakkale Çimenlik Kalesi, Eceabt ilçesi Kilitbahir Köyünde Bulunan Kilitbahir Kalesiyle karşılıklı iki kale olup Fatih Sultan Mehmet Zamanında inşa ettirildiği sanılmaktadır. Çanakkale iline gelen misafirlerimiz, Çanakkale Çimenlik kalesini ve Çanakkale savaşlarından kalma bir çok eserin yer olduğu ayne yerde yer alan Çanakkale Deniz Müsezini ziyaret edebilirler.

Ulaşımı oldukça yakındır. Gemiden indikten sonra veya Çanakkale İskele meydanına geldiğinizde kimi söylerseniz gösterir yaklaşık yürüyerek 5 dakika mesafedededir.

Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye)(Çanakkale)Çanakkale’nin önemli kalelerinden olan bu kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak belirtecek bir belgeye rastlanmamakla beraber, XVyüzyılın ortalarında Fatih Sultan Mehmet tarafından boğazı kontrol altına almak amacıyla yaptırıldığı sanılmaktadır Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1551’de kalenin burçları onarılmıştır Çimenlik Kalesi karşısındaki Kilitbahir Kalesi ile birlikte Çanakkale Boğazı’nı kontrol altında tutan askeri strateji yönünden önemli bir savunma kalesidir Batı kaynaklarında bu kaleden Anadolu veya Asya Hisarı olarak söz edilmektedir Boğazın aşağı kesimlerinde sonradan yeni kaleler yapıldığından ötürü de bu kaleye Kalâ-i Sultaniye ismi verilmiştir Kalenin iki tarafı denize, bir tarafı da karaya açılmaktadır Dördüncü cephesini ise Kocaçay olarak isimlendirilen akarsu sınırlamaktadır Kalenin yanındaki yerleşimde bir zamanlar çanak-çömlek imalathaneleri bulunuyordu

Kale-i Sultaniye’nin dışarıya açılan kapısı üzerinde 137×058 m ölçüsünde iki satırlık Türkçe bir kitabesi bulunmakla beraber bu kitabenin tamamı tahrip edildiğinden okunamamıştır Ekrem Hakkı Ayverdi bu kitabenin 1570-1571 tarihini taşıdığını ve yapının Kilitbahir Kalesi’ndeki 1541-1542 tarihli Kanuni kulesinin benzeri olduğunu ileri sürmektedir Kitabenin son mısrasındaki 1570-1571 tarihi de okunabilmektedir Bu da bu kapının bulunduğu bölümün Sultan IISelim döneminde değişikliğe uğradığını kanıtlamaktadır

Çanakkale Boğazı’nın en dar yerinde olan kale, dış surlar ve iç kale olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmuştur Bunlardan dış surlar 110×160 m ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, duvarların kalınlığı 5-7 m arasında değişmektedir Kale girişinde 1550 m yüksekliğinde bir kule, bunun yanında da küçük bir cami bulunmaktadır Ayrıca avlusunda da bir hamam vardır Kalenin üzerinde 2 m kalınlığında mazgallar bulunmaktadır Buradaki kulelerin tümü duvarlardan dışarıya doğru taşkın olarak yapılmıştır İçlerinde en önemlisi de sur duvarlarının ortasında 14 m ye kadar yükselen, 1550 m çapındaki kuledir

İç kale Ahmedek olarak da isimlendirilir 2870×4250 m ölçüsünde 20 m yüksekliğinde, 7 m kalınlığında duvarları olan görkemli bir yapıdır İç kale üç katlı ve bir de üst sofadan oluşmaktadır Bunlardan birinci kat avludan 4 m yüksekliktedir Kuzey yönündeki basık kemerli bir kapıdan kalenin içerisine girilmektedir İkinci katta 5 m çapında, kubbeli on odası bulunmaktadır Bu kalenin de duvarları 5 m kalınlığındadır

XIXyüzyılda terk edilen kalenin deniz tarafındaki dış duvarı ile burçları Sultan Abdülaziz döneminde 1863’te yıktırılmış ve buraya toprak tabyalar yaptırılmıştır Özellikle eski mazgallar bozulmuş ve geniş alanlar toplar için oluşturulmuştur IDünya Savaşı sırasında da büyük ölçüde tahrip edilmiş, ahşap katları sökülmüş, duvar taşları da çevredeki yapılarda kullanılmıştır

 

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye isimli eserini burada yazdığı söylenmekte olup, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır

This entry was posted in Çanakkale, Çanakkale Savaşları, Genel and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *