Çanakkale Bozcaada İlçesi

Çanakkalenin iki Ada ilçesinden biri Bozcaada’ya tarihin ilk dönemlerinde Lefkofris denilirmiş. Bu adın nereden geldiği hakkında çok fazla bilgimiz yoktur. Daha sonra adaya Tenedos denilmiştir. Bu ad mitolojiden gelmektedir.   Ada Lozan’ la Türkiye’ ye bağlandıktan sonra Bozcaada adını almıştır. Bilinmeyen çağlarda adanın adı Lefkofris idi. Lefkofris adı Latince’ den gelmektedir. Beyaz-yılan, beyaz-kaş anlamına gelmektedir. Bunun sebebi adanın karşıdan bakıldığında kıyılarında bulunan beyaz taşların etkisiyle beyaz bir yılana benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Roma döneminden sonra ise adaya Tenedos denilmiştir. Bu adın kökeni yunan mitolojisinden gelmektedir. Adanın bu adı almasıyla ilgili bir hikaye söylenmektedir. Adaya ne zamandan itibaren Bozcaada denilmeye başlandığı bilinmemektedir. Ama adaya ilk defa bu adın Türk denizciler tarafından söylendiği sanılmaktadır.Türkçe ismin ne zaman ve ne sebeple verildiği şimdiye kadar açıklanmamıştır. Yalnız, Pirî Reis eserinde, adanın en yüksek sivri bir boz tepesi – bu gün Göztepe denmektedir- olduğunu, onun üzerinden denizin 40 mil mesafesinin kontrol edilebildiğini, aynı şekilde denizden de o mesafe içinde gemilerin, adanın alâmeti olan boz tepeyi fark edebildiklerini ifade etmektedir ki ilk defa Türk denizcileri tarafından bu sebeple Boz Ada veya Bozcaada dendiğinin bir ifadesidir. Adaya karşıdan bakıldığında boz bir şekildedir. Bu sebepten Türkler tarafından adaya Boz-ada denilmiştir. Ada karşıdan bir bohçayı andırdığı için Bohçaada denildiği de olmuştur.
Ege adaları hakkında küçük bir eser yazmış olan Ber. Randolph buraya Türklerin Boş adası dediklerini beyan etmektedir ki kanaatimizce Bozcaada veya Bozada isminin yanlış anlaşılmasından ileri gelebilir. Bozcaada ismi ile ilgili bir diğer noktada ismin Bohçaada şeklinde de kullanılmış olduğunun tespitine dairdir. Adadaki Alaybey Câmii haziresinde bulunan Hicrî 1250 ve 1272 tarihli iki mezar kitâbesi ile Aburga Ahmed Dede mezarlığında bulunan diğer bir mezar kitâbesi üzerinde ada ismi Bohçaada şeklinde geçmektedir.
Bozcaada Çanakkale Boğazı’nda Ege girişinin 18 deniz mili güneyinde, doğudaki anakara kütlesinin Kumburnu mevkiinde 3, Geyikli’nin Odunluk iskelesine 5 deniz mili uzaklıktadır. 30 derece 48’ kuzey paraleli, 26 derece 02’ doğu meridyeni arasında yer alan Bozcaada , Ege Denizinde ülkemize ait 2 adadan diğeri olan Gökçeada’ya 29 deniz mili uzaklıktadır. Çevresi 14 mil tutan Bozcaada, etrafındaki irili ufaklı adacıklara sahiptir. En yüksek noktası 192 metrelik Göztepe’dir. Bozcaada’da bağcılık gelişmiştir. Adanın girişindeki tarihi kale dikkat çekmektedir.

COĞRAFİ   YAPISI VE KONUMU

 

Çanakkale İline bağlı   olan Bozcaada İlçesi Ege Denizi’nin kuzey-doğusunda Çanakkale Boğazı’nın 12   denizmili güneyinde yer alan bir adadır.Çanakkale İl Merkezine 25 mil,   Gökçeada’ya 17 mil, Limni’ye 26 mil, Midilli’ye 27 mil,şu anda ulaşımın   sağlandığı Ezine İlçesi Geyikli Beldesi Yükyeri Feribot İskelesine 4 mil   uzaklıktadır.Çevresi 38 km tutan  Bozcaada’nın alanı 36.67 km2 olup, etrafındaki   irili ufaklı 17 adacık (0.93 km2) dahil olmak üzere 37.6 km2’lik yüzölçümüne   sahiptir.Bu adacıklardan en büyüğü 800 dönümlük arazisi ile halk arasında Tavşan   Adası diye bilinen Mavriya Adası’dır.

Ada yeryüzü şekilleri   bakımından genel olarak alçak ve basık bir yapıdadır.En yüksek noktası   Göztepe’dir(192m).Kışın akan ufak dereler dışında akarsuyu bulunmamaktadır.   Adanın iç kısımları genel olarak büyük düzlüklerden oluşmaktadır.Koylar ve   burunlar adaya özgü yer şekilleridir.Ada’da 12 burun ve 12  koy, kuzey   kıyılarında kumullar bulunmaktadır.

Bozcaada bulunduğu konum   itibariyle tüm özelliklerini taşımasa da Akdeniz ikliminin etkisi   altındadır.Yazları serin ve kurak,kışları ılık ve az yağışlı geçer.Yılın tüm   aylarında rüzgarlı, özellikle kış aylarında aşırı rüzgarlıdır.Boğazın tam   çıkışında yer alması nedeniyle kuzey rüzgarlarını fazlaca almakla birlikte güney   rüzgarlarına da açıktır.Bitki örtüsü üzerinde rüzgar önemli  bir   etkendir.Ada’nın rüzgara açık kısımlarında bitki örtüsü oluşamamaktadır.İç   kısımlarda ormanlık alanlar vardır.Bitki örtüsünde en önemli alanı bağlar   tutmaktadır.Doğal bitki örtüsü ise makiler ve ufak çalılardır.Yapılan bir   araştırmaya göre Ada’da 65 familyaya ait 437 tür bitkinin  olduğu tespit   edilmiştir.

NÜFUS DURUMU

 

Bozcaada’nın  ilk nüfus   sayımı Osmanlı döneminde 1831 yılında yapılmıştır.Bu sayımda Ada nüfusunun 1232   olduğu tespit edilmiştir.Cumhuriyet döneminde 1927 yılı nüfus sayımında 1631   olan nüfus, 1985 yılı nüfus sayımında 2030’a yükselmiş ancak 1990 yılı nüfus   sayımında 2003’e düşmüştür. 1997 yılı nüfus sayımında 2543, 2000 yılında yapılan   son nüfus sayımında 2427  olarak tespit edilmiştir.

 

Kilometrekareye düşen   kişi sayısı 65’dir.

Nüfusun %60.4’ü   erkek,%39.6’sı kadındır.

İlçede 22 Rum asıllı   Türk vatandaşı yaşamaktadır.

İlçe nüfusu yaz   aylarında gerek turistlerle ve gerekse yazlıkçılarla birlikte 10.000’i   bulmaktadır.

Yıl Toplam Şehir
2009

2.496

2.496

2008

2.611

2.611

2007

2.276

2.276

2000

2.427

2.427

1990

1.903

1.903

1985

2.030

2.030

1980

1.722

1.722

1975

1.879

1.879

1970

2.031

2.031

1965

2.141

2.141

This entry was posted in Genel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *