ÇANAKKALE BAYRAMİÇ İLÇESİ

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ İLÇESİ

Genel Bilgi;

ADININ ANLAMI:Kebrana adının Kebra kısmı; Luwi dilinde”gür su,bol su”
anlamındaki Abra/Ebra ögesi ile ,”Güzel, iyi, kutlu, kutsal” anlamına gelen Kuwa
öntakısının birleşmesi sonucu meydana gelmiştir.Sondaki ana takısı da “wana/ana”(“-sal,-ülkesi”)
dir.Yani Kebrana “Kutsal Su ülkesi” anlamına geliyor.Zamanla bu ad sonradan
yerleşen halkların telaffuzlarına uygun olarak Kebrana,Ebrana,Ebrama,Ebramitis
(Bizans çağında) ,Ebramiç (Osmanlı döneminde -mitis takıları “-iç” şeklinde
dönmüştür. Domanitis/Domaniç- Pegaditis/Bigadiç gibi),Bayramiç olarak
değişmiştir. Bayramiç adında aynı kökten türemiş olan Gönen’de ve Evreşe’de iki
köy vardır.Bu köylerin bulunduğu yerlerde de pınarlar vardır

Bayramiç sınırları içinde kalan bazı eski yerleşim merkezlerinden elde edilen
bilgiler, yörenin geçmiş çağlarda Troya Krallığı’nın sınırları içinde
bulunduğunu göstermektedir. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri Troas
bölgesinde, Skamandros (Eski Menderes) Çayı vadisindeki Skepsis’tir(Evciler).
Skepsis eski bir Aiolia yerleşim yeridir. Gene Troas bölgesinde bulunan ve
Kimealıların kurduğu bir koloni olan Kebren de (Akpınar) ilçenin önemli antik
merkezlerindendir. Burası İÖ. 400′de Pers egemenliğine geçti. Sonraları Spartalı
komutan Karidemos’un işgal ettiği kent İÖ 360′ta yeniden Perslerin denetimine
geçti. Kent halkının bir süre sonra gitgide zenginleşen Alexsandria Troas
kentine göç etmesi sonucu Kebren eski önemini yitirdi. Kent surlarıyle akrapolis
varlığını bugüne değin sürdürebilmiştir. İlçe’de, Türklerin Rumeli’ye geçişleri
esnasında Bayramiç yöresine yerleşen birlik ve kol ağalarının Bayram Namazını
kılmak için ilk toplandıkları eski bir kiliseden çevrilme Tepe Camii,
kitabesinden 1210 yıllarında yapıldığı anlaşılan Taşköprü ve Hadımzade Osman Bey
tarafından yaptırılan Taşköprü Camii bulunmaktadır. Mitoloji’de büyük bir yer
işgal eden Kaz dağı (İda Dağı)’nın bulunduğu bu şirin ilçe sınırları içerisinde,
ilçe merkezinin 18 km. doğusunda Külcüler ılıcası bulunmaktadır

İlk güzellik yarışması Anadolu’da yapılmış ve yine kan dökülmüştü… “Dünyanın
ilk güzellik yarışması Anadolu’da yapılmıştı. Mitolojiye göre Paris, kendisine
dünyanın en güzel kızını vaat eden Venüs’ü (Afrodit) en güzel kadın seçti.
Paris’in Helena’ya olan aşkı ise on yıl sürecek kanlı Truva Savaşı’na neden
olacaktı…” Arkadaşım Faruk Eskioğlu Londra’dan hatırlatıyor: “Dünyanın ilk
güzellik yarışması, ‘İda’ diye anılan Kazdağı’ndaki Bayramiç ilçesinin Evciler
köyünden 5 kilometre uzaklıktaki Ayazma’da yapıldı. Mitolojiye göre; bu ilk
yarışması, on yıl sürecek kanlı Truva Savaşı’na neden olmuştu. Halikarnas
Balıkçısı Cevat Şakir’in, Merhaba Anadolu adlı kitabındaki “Dünya’nın İlk
Güzellik Yarışması” bölümünde anlatılan mitolojiye göre, Kürekçi Peleo,
Çanakkale’de memelerine dek denizde görünen deniz tanrıçası Tetis’e aşık olur.
Sonunda Peleo ve Tetis evlenmeye karar verir. Düğüne fesat tanrıçası dışında
bütün tanrı ve tanrıçalar davet edilir. Fesat tanrıçası düğün ziyafetinde masaya
üzerinde “En güzele” yazılı altın bir elma atar. Düğündeki tanrıların tanrısı
Zeus’un karısı Hera, akıl tanrıçası Athena ve güzellik ve sevgi tanrıçası Venüs
elmayı almak ister. Zeus’tan seçim yapması istenir. Zeus karısı ve diğer
tanrıçalar arasında kalınca elmayı ve görevi yakışıklı çoban Paris’e vererek işi
başından savar. Tanrıçalar elma karşılığı Paris’e vaatler yağdırmaya başlar.
Hera, zenginlik ve güç Atena ün ve şan, Venüs ise dünyanın en güzel kızını vaat
eder. Paris elmayı Venüs’e verir.

Bayramiç İlçesi Coğrafi Yapı:

Bayramiç İlçesi, Çanakkale boğazına 75 Km, denize 50 Km mesafededir.
Kazdağından doğan kara menderes çay vadisinde ve engebeli bir arazi üzerinde
bulunmaktadır. Doğusu Yenice, Batısı Ezine, Kuzeyi Çanakkale ve Çan, güneyi
Balıkesir ve Ayvacık ile çevrilmiştir. İlçe oldukça sağlam bir arazi üzerine
kurulduğu gibi, sismik bakımından da mukavimdir. Güney sınırları 1767 metrelik
Kaz dağı, batıya uzanan 765 metrelik dede ağzı, 540 metrelik Çaldağlar’ ı ile
çevrilidir. Bu dağlar Çam, meşe ve gürgen ağaçları ile örtülüdür. İklim olarak
orman iklimine sahiptir.

Çanakkale İlinin güneyinde yer alan Bayramiç İlçesi, Güneyde Balıkesir İli,
Edremit İlçesi ve Ayvacık İlçesi, Doğuda Çan İlçesi ve Yenice İlçesi, Batıda
Ezine İlçesi ve Kuzeyde Çanakkale İli ile çevrilidir. Yüzölçümü: İlçenin
yüzölçümü 1275 Km2’dir. Rakım 76 metredir. Bu yüzölçümünün arazi dağılışı ise şu
şekildedir. Arazi Yapısı: Doğal Coğrafya: Bayramiç İlçesi Çanakkale İli’nin
güneyinde, Marmara Bölgesinin güney batısında yer almaktadır. Bayramiç
genellikle dağ ve tepelerle kaplıdır. İlçenin en yüksek dağı olan Kazdağı Güney
doğuda yer alıp, doğuda Kazdağı’nın uzantısı olan Katran Dağları,batıda Dede
Dağı ve Çaldağ ile kuzeyde Aladağ serisinden Kayalı Dağ vardır. 1767 Metre
yüksekliği ile Kazdağı Çanakkale İli’nde birinci sırayı teşkil etmektedir. Bunu
sırayla batıda Dede Dağı (765) M. ve Çaldağ (540)m ile Kuzeyde Aladağ serisinden
Kayalı Dağ (877) m. takip etmektedir. Kazdağı’ndan çıkan akarsuların beslediği
Menderes Çayı’nın geniş taban vadisi içinde Oluşturduğu Bayramiç-Ezine ovası
geniş ve kalın birikinti tabakası (Alüvyon) ile örtülü olup, her türlü tarıma
elverişlidir.

Eski zaman arazisi olarak Kazdağı’nı gösterebiliriz. Killi, Kalkerli, Kireçli ve
Demirli kırmızı topraklar bulunmaktadır. Kazdağı yöreleri Kristal, Kist, Granit
ve her türlü Başkalaşmış kütlelerle kaplıdır. II. Zaman yereyleri mermerleşmiş
kalkerlerden Kum, Taş, Kil ve Kistlerden oluşur. Bu yüzden buralardan Kireç Taşı
çıkarılır. Çinko, Demir ve Mermer gibi II. Zaman madenleri de vardır.

İlçenin en önemli Akarsuyu; Kazdağı’ nın Ayazma denilen yerinden çıkan Evciler
Deresi ile Çırpılar ve Karaköy Köylerinden gelen derelerin birleşmesi ile
meydana gelen Menderes Çayıdır. Akarsu, Kasabanın içinden geçerek Bayramiç-Ezine
ovasından akar, Ezine’de Akçin Çayı ile birleşir ve Karanlık Limanda denize
dökülür. Uzunluğu 110 Km. dır. İlçe arazisinin sulanmasında bu çaydan geniş
ölçüde yararlanılır. Menderes Çayı üzerine 1986 yılında yapımına başlanılan
Bayramiç Barajı inşaatı tamamlanmış olup, Sulama Kanalları çalışmaları halen
devam etmektedir. Bitki Örtüsü İlçenin doğal bitki örtüsü olan ormanlar
toprakların % 63,16 sını oluşturur. Bu orana kültür dışı arazilerde girmektedir.
Gerçek ormanlık alanlar % 56,20 oranındadır. Ormanlarda karışık cins ağaç
toplulukları bulunur. İlçemiz ormanlarında yayvan ve iğne yapraklı bitkiler
olan; Kızılçam, Karaçam, Meşe, Yabani Erik, Ahlat, Kestane, Kayın, Çınar,
Ihlamur gibi ağaçlar bu topluluğun belirgin bitkileridir. Yetiştirilen bitki
türlerinden ise; Elma, Zeytin, Armut, Badem, Şeftali çoğunlukta olanlardır.
İklim Coğrafi bakımından ilçe iklimi Marmara İklim bölgesine girer. Yazları
sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve Akdeniz İklimine göre soğuk geçer. Yıllık
toplam yağış 472 mm. dır. En fazla yağış 103,4 mm. ile Aralık ayında, en düşük
yağış 0,7 mm. ile Şubat ayındadır. Genellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları
yağışsız geçmektedir.

BAYRAMİÇ İLÇESİ KÖYLERİ

Ağaçköy, Ahmetçeli, Akçakıl, Akçapınar, Alakeçi, Alikabaklar, Aşağısapçı,
Aşağışevik, Bekirler, Beşik, Bezirganlar, Bıyıklı, Cazgirler, Çaldağ, Çatalçam,
Çavuşköy, Çavuşlu, Çırpılar, Çiftlik, Dağaahmetçe, Dağoba, Daloba, Doğancıköy,
Evciler, Gedik, Gökçeiçi, Güvemcik, Güzeltepe, Hacıbekirler, Hacıdervişler,
Hacıköy, Işıkeli, K. İbrahimler, Karaköy, Karıncalık, Kaykılar, Korucak,
Koşuburnu, Köseler, Köylü, Kurşunlu, Kuşçayır, Kutluoba, Külcüler, Mollahasanlar,
Muratlar, Nebiler, Osmaniye, Örenli, Palamutoba, Pınarbaşı, Pıtıreli, Saçaklı,
Saraycık, Sarıdüz, Sarıot, Serhat, Sögütgediği, Toluklar, Tongurlu, Tülüler,
Türkmenli, Üçyol, Üzümlü, Yahişeli, Yanıklar, Yassıbağ, Yaylacık, Yeniceköy,
Yeniköy, Yeşilköy, Yiğitler, Yukarışapçı, Yukarışevik, Zerdalilik, Zeytinli.

This entry was posted in Genel and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *